Noi credem și proclamăm ca este un singur Dumnezeu viu și adevărat, Spirit infinit, atotștiutor, perfect în toate calitățile Lui, una în esentă, veșnic existând în trei persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt [a]. Tatăl a trimes pe Fiul [b], Fiul a venit voluntar ca jertfă pentru păcate [c] și Duhul Sfânt a fost mijlocul de manifestare prin care Fiul s-a oferit pe Sine. Dumnezeu este absolut și perfect în sfințenie și cere sfințenie și de la noi [d].

Noi credem în persoana lui Isus Cristos ca fiind Dumnezeu adeverăt cât și om adevărat [a]. Moartea Sa pe cruce a fost sacrificială și substituționară [b]. Învierea Lui dintre cei morți a fost literală și istorică [c]. S-a înalțat la cer în trup [d]. El este în prezent și în mod continuu mijolocitorul nostru la dreapta Tatălui [e]. Venirea Lui este iminentă [f]. El se va intoarce să-Și instaureze împărăția Lui pe Pământ [g].

Noi credem în prezența și puterea Duhului Sfânt, singurul care poate să-L reveleze pe Isus Cristos în armonie cu și prîn Cuvântul lui Dumnezeu, convingând și convertind păcătoșii, mângâind și îndrumând pe sfinți [a]. Noi proclamam pe Duhul Sfânt ca agent supranatual și suveran al regenerării. Duhul Sfânt locuiește, sfințește, îndrumă, întărește pe credincioși pentru slujire, și îi sigilează pentru ziua răscumpărării [b].

Noi credem în divina inspirație plenară a Bibliei [a]. Noi credem că Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru om, facând cunoscută calea salvării [b]. Biblia oferă direcții suficiente pentru viața celor salvați [c].

 

Noi credem că toți care primesc prin credința pe Domnul Isus Cristos sunt născuți dîn nou de Duhul Sfânt devenind astfel copiii lui Dumnezeu [a]. Acestfel de oameni sunt numiți “cei salvați” [b]; titlul acesta indică prezervarea eternă și binecuvântarea nesfârșită a celor salvați. Credem apoi că cei nesalvați sunt pierduți și supuși pedepsei eterne și conștiente [c].

Noi credem că toți credincioșii născuți din nou sunt puși de Duhul Sfânt intr-un trup spiritual unit în jurul persoanei lui Isus Cristos, ca să asculte poruncile Lui, să exercite darurile, drepturile și privilegiile investite în ei de Cuvânt prîn roada Duhului Sfânt. Biserica locală este condusă de păstori, presbiteri și diaconi a căror calificare este definită de Scripturi. Noi susținem că biserica locală are drepturi absolute de autoguvernare, de proprietate, asupra toaturor aspectelor de părtașie frățească, membralitate, disciplinare și dărnicie misionară [a].

Noi credem că botezul Creștin este scufundarea unui credincios în apă, pentru a arăta într-un mod solemn și emblematic cerdința noastră într-un Mântuitor răstignit și înviat, ce are ca efect în noi moartea față de păcat și învierea la o viață nouă. Botezul a fost poruncit de Domnul nostru Isus Cristos și este responsabilitatea și privilegiul individului înaintea lui Dumnezeu [a] precum și una din cerințele de membralitate în biserică.

Toți care cred și care au îndeplinit porunca botezului, care Îl iubesc pe Domnul cu sinceritate și trăiesc în sfințenie, au privilegiul de a participa la Masa Domnului, chiar dacă sunt sau nu membrii ai bisericii noastre [a].